Jawatankuasa Pelaksana EKSA

Pengerusi : En. YM Raja Muhammed bin Raja Daud
Setiausaha : Pn. Norhanim bt Hassan
Ahli-ahli : En. Osman bin Mohamed (Ketua Zon Automotif)
  : En. Mohd Sofian bin Salleh (Ketua Zon Cetak C)
  : En. Ishak bin Abdullah (Ketua Zon Cetak C)
  : En. Hashim bin Sulaiman (Ketua Zon Cetak B)
  : Pn. Hazlena bt  Sajat (Ketua Zon Multimedia)
  : En. Kamarudin bin Othman (Ketua Zon Elektrik)
  : En. Azhari bin Mohamed (Ketua Zon Elektrik)
  : En. Muhamad Nizam bin Mat Noh (Ketua Zon Elektrik)
  : Pn. Anis Fazila bt Ahamed Fuade (Ketua Zon Grafik)
  : En. Hajar Aswad @ Zulkifli bin Mohamad (Ketua Zon BPPA)
  : En. Suhaimi bin Johari (Ketua Zon Tadbir)
  : En. Mohd Zulkrnin bin Abd Rashid (Ketua Zon Fasiliti)
  : Pn. Marzatul Shima bt Abdol Rahim (Ketua Zon Tadbir)
  : En. Halim bin Hashim (Ketua Zon Tadbir)
  : Pn. Noraila bt M.Noor
  : Pn. Fairuz Syatilla bt Rozaini
  : Pn. Siti Noormaizura bt Sarkam
  : En. Mohd Hafiz bin Abu Bakar 

Peranan Jawatankuasa

 • Pengerusi
 1. Menentukan hala tuju keseluruhan pelaksanaanEKSA;
 2. Membentuk pelan tindakan pelaksanaanEKSA;
 • Menetapkan dasar, peraturan dan garis panduan;
 1. Menentukan belanjawan dan sumber-sumber kewangan;
 2. Melantik penyelaras,ketua jawatankuasa dan fasilitator;
 3. Menetapkan sistem pengiktirafan/penghargaan;
 4. Mengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan; dan
 5. Memantau kemajuan pelaksanaan EKSA melalui contoh amalan terbaik.

 

 • Ahli EKSA
 1. Membantu menentukan hala tuju keseluruhan pelaksanaan EKSA;
 2. Membantumembentuk pelan tindakan pelaksanaan EKSA;
 3. Membantumenetapkan dasar, peraturan dan garis panduan;
 4. Membantumenentukan belanjawan dan sumber-sumber kewangan;
 5. Membantumelantik penyelaras, ketua jawatankuasa dan fasilitator;
 6. Membantumenetapkan sistem pengiktirafan/penghargaan;
 7. Membantumengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan; dan
 8. Membantumemantau kemajuan pelaksanaan EKSA melalui contoh amalan terbaik.

 

 • Penyelaras EKSA
 1. Membantu menentukan hala tuju keseluruhan pelaksanaan EKSA;
 2. Memastikan pelan tindakan pelaksaan EKSA berjalan sepertimana yang telah dirancang;
 3. Menjadualkan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan EKSA;
 4. Menyelaras pelaksanaan EKSA;
 5. Melaporkan kemajuan dan status pelaksanaan EKSA dalam Mesyuarat Penyelarasan Bahagian;
 6. Lain-lain tugas berkaitan dengan pelaksanaan EKSA.

 

 • Fasilitator EKSA
 1. Memberikan latihan dan panduan kepada ketua zon, ahli serta lain-lain JK EKSA jika diperlukan
 2. Menyelaras buku panduan pelaksanaan EKSA;
 3. Merangka dan memantau pelaksanaan EKSA sepertimana yang telah ditetapkan dalam pelan pelaksanaan EKSA;
 4. Menjadi perantara untuk menyampaikan maklumat terkini antara pihak pengurusan dengan kumpulan pelaksana;
 5. Menyelaras aktiviti-aktiviti EKSA yang dianjurkan;
 6. Menjadi pakar rujuk bagi pelaksanaan EKSA di Jabatan;
 7. Bertanggungjawab terhadap pembentangandan penyelarasan audit Persijilan EKSA; dan
 8. Lain-lain tugas berkaitan dengan pelaksanaan EKSA.

 

 • Setiausaha EKSA
 1. Menyelaras buku panduan pelaksanaan EKSA;
 2. Menyelaras Laporan EKSA;
 3. Menyelaras sudut EKSA;
 4. Menguruskan mesyuarat EKSA;
 5. Memantau aktiviti pencapaian EKSA;
 6. Memastikan semua dokumen berkaitan EKSA dikemaskini; dan
 7. Bertanggungjawab terhadap dokumen dan penyelarasan audit Persijilan EKSA
 8. Lain-laintugas berkaitan dengan pelaksanaan EKSA.

carta pelaksana


Print