admin

katalogpermohonansemakkemaskinihubungiselidik


SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN ARUMUGAM PILLAI NIBONG TEBAL

Kod Kursus
Nama Kursus
Bidang Kursus
Keterangan Kursus
1000
KURSUS ASAS KESEDARAN KESELAMATAN INDUSTRI TEKNOLOGI ELEKTRIK Kursus ini adalah anjuran ILP Arumugam Pillai Nibong Tebal dan dikendalikan oleh pengajar dari Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH). Kursus ini bertujuan memantapkan sistem keselamatan & kesihatan pekerjaan selain mengurangkan kemalangan di tempat kerja. Mohon pembayaran dibuat ke akaun CIMB BANK, NO. AKAUN 860265233; atas nama PENGARAH INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN A.PILLAI NIBONG TEBAL. = MOHON BUKTI PEMBAYARAN DISIMPAN UNTUK SESI PENDAFTARAN =
1001
PENDAWAI 1 FASA (PW2) TEKNOLOGI ELEKTRIK SYARAT BAGI PW2 MENGIKUT SURUHANJAYA TENAGA: i.) Mempunyai 2 tahun pengalaman bekerja berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik dengan kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. ii.) Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik di atas bagi tempoh 2 tahun pengalaman berkenaan yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan. iii.) Mengadakan penyata KWSP atau SOCSO bukti pengalaman kerja 2 tahun tersebut atau lebih. iv.) Kehadi
1002
PENDAWAI 3 FASA (PW4) TEKNOLOGI ELEKTRIK SYARAT BAGI PW4 MENGIKUT SURUHANJAYA TENAGA: i.) Memegang perakuan kekompetenan Pendawai Fasa Tunggal (PW1/PW2) sekurang-kurangnya selama 1 tahun dari tarikh sijil PW1/PW2 dikeluarkan. ii.) Mempunyai tidak kurang 1 tahun pengalaman bekerja berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik Fasa 3 (PW4) dengan kontraktor elektrik Kelas C ke atas yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. iii.) Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik di atas bagi tempoh 1 tahun pengalaman
1101
ASAS ELEKTRIK DAN ASAS PENDAWAIAN KEDIAMAN 1 FASA (TEORI) TEKNOLOGI ELEKTRIK Peserta dapat melakukan pada sambungan selari dan siri dengan menggunakan voltmeter, ammeter dan 'clamp meter'. Peserta juga boleh tahu Hukum Ohm untuk mengira voltan, amp dan kuasa. Selain itu, peserta juga dapat melukis pelan litar elektrik untuk kegunaan domestik yang memenuhi standard Suruhanjaya Tenaga. Mereka juga perlu tahu untuk memilih saiz kabel yang betul, beban dan pemutus litar.
1103
PENDAWAIAN KEDIAMAN 1 FASA TEKNOLOGI ELEKTRIK Peserta dapat memasang litar elektrik fasa tunggal untuk kegunaan domestik yang memenuhi standard Suruhanjaya Tenaga dengan menggunakan saluran PVC dan 'trunking PVC'. Mereka juga perlu tahu untuk memilih saiz kabel yang betul, beban dan pemutus litar.
1104
PENDAWAIAN INDUSTRI 1 FASA TEKNOLOGI ELEKTRIK Peserta dapat memasang litar elektrik fasa tunggal untuk kegunaan perindustrian yang memenuhi standard Suruhanjaya Tenaga dengan menggunakan saluran GI dan 'GI trunking'. Mereka juga perlu tahu untuk memilih saiz kabel yang betul, beban dan pemutus litar.
1105
SISTEM 3 FASA TEKNOLOGI ELEKTRIK Peserta dapat memahami jenis-jenis 'If Connection', pengiraan beban 3 fasa, pengiraan voltan dan arus, Akta dan Peraturan yang memenuhi kehendak Suruhanjaya Tenaga. Peserta juga boleh mengetahui kaedah pemilihan saiz kabel yang betul, beban dan pemutus litar.
1106
PENDAWAIAN KEDIAMAN 3 FASA TEKNOLOGI ELEKTRIK Peserta dapat memasang litar elektrik tiga fasa untuk kegunaan domestik yang memenuhi keperluan Suruhanjaya Tenaga dengan menggunakan saluran PVC dan 'trunking PVC'. Peserta juga boleh mengetahui kaedah pemilihan saiz kabel yang betul, beban dan pemutus litar.
1108
ELECTRICAL FAULT FINDING TEKNOLOGI ELEKTRIK Peserta boleh mendapat pengetahuan dalam penggunaan voltmeter, ammeter, multimeter dan clampmeter untuk menyelesaikan masalah pendawaian. Selain itu, peserta juga boleh mengaplikasikan pada peralatan elektrik.
1109
MOTOR ELEKTRIK AC 1 FASA TEKNOLOGI ELEKTRIK Peserta dapat melakukan pendawaian pada 'capacitor start motor', 'capacitor run motor', 'capacitor start & run motor' dan 'universal motor'. Peserta juga boleh mengetahui kaedah pemilihan saiz kabel yang betul, beban dan litar. Pemutus.