admin

katalogpermohonansemakkemaskinihubungiselidikkesihatan


SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN ARUMUGAM PILLAI NIBONG TEBAL

Kod Kursus
Nama Kursus
Bidang Kursus
1000
KURSUS ASAS KESEDARAN KESELAMATAN INDUSTRI TEKNOLOGI ELEKTRIK
1001
PENDAWAI 1 FASA (PW2) TEKNOLOGI ELEKTRIK
1002
PENDAWAI 3 FASA (PW4) TEKNOLOGI ELEKTRIK
1101
ASAS ELEKTRIK DAN ASAS PENDAWAIAN KEDIAMAN 1 FASA (TEORI) TEKNOLOGI ELEKTRIK
1103
PENDAWAIAN KEDIAMAN 1 FASA TEKNOLOGI ELEKTRIK
1104
PENDAWAIAN INDUSTRI 1 FASA TEKNOLOGI ELEKTRIK
1105
SISTEM 3 FASA TEKNOLOGI ELEKTRIK
1106
PENDAWAIAN KEDIAMAN 3 FASA TEKNOLOGI ELEKTRIK
1107
PENDAWAIAN INDUSTRI 3 FASA TEKNOLOGI ELEKTRIK
1108
ELECTRICAL FAULT FINDING TEKNOLOGI ELEKTRIK


~~BPSM ILPAPNT~~